Om Diatom

 Diatom A/S
 
Diatom A/S er et ingeniør- og handelsselskab, der siden 1966 har repræsenteret internationalt kendte producenter. Selskabet blev stiftet af Knud Frandsen under navnet Diatom Værktøj, og var i starten et personligt selskab, men blev i 1970 omdannet til et aktieselskab.

Diatom A/S er idag 100 % ejet af den svenske handelsgruppe Indutrade ab, der omfatter mere end 100 virksomheder i Norden, Baltikum, Tyskland, Rusland og BeNeLux. Indutrade ab er børsnoteret på OMX Nordic Exchange Stockholm, Mid Cap list under Industrials.

Indutrade ab
Indutrade ab arbejder ud fra filosofien om stærk decentralisering for de enkelte selskaber. Således tages forretningsbeslutningerne tæt ved kunden og af mennesker, som er fortrolige med kundens behov, produktion, kultur og arbejdsprocesser. Indutrades selskaber er ansvarlige for egen indtjening, der følgelig opmuntrer til fleksibilitet og et stærkt ønske om høj udvikling.

Fakta om Diatom
 • 20 medarbejdere (01.03.2014)
 • 600 m2 kontorlandskab
 • 1.100 m2 højloftet lager med automatiske lagerenheder.

Forretningsgrundlag
Diatom A/S er en markedsledende virksomhed med fokus på nøje udvalgte arbejdsområder. Vi er, som organisation, styret af at kunne levere en kompetent og relevant rådgivning samt de bedst egnede produkter.

I Diatom A/S fokuseres på den enkelte medarbejders mulighed og evne til at udvikle organisationen, sine kolleger og sig selv. Den enkeltes initiativ prioriteres højt. Vi ønsker i fællesskab at skabe en virksomhed, der til enhver tid kan tiltrække, engagere og fastholde dygtige medarbejdere i et dynamisk, trygt og kvalitetsbetonet arbejdsmiljø.
 
Værdigrundlag for kunderne
 • Professionel vejledning i valg af komponenter og systemer
 • Skræddersyede løsninger
 • Service og træning
 • Direkte personlig kontakt
 • Direkte kontakt til teknisk ansvarlige
Vækststrategi
Vi søger altid at udvikle os inden for de eksisterende produktområder.
Vi vil til stadighed udbygge service, træning og teknisk support.

Leverandørstrategi
Diatom A/S prioriterer markedsledende leverandører med egen produktudvikling og med produkter af høj teknisk kvalitet. Vores egenproduktion foregår hos absolut kompetente underleverandører.

Vi ønsker at sikre vores kunder en stærk position ved at levere de bedste løsninger og produkter under de bedste økonomiske betingelser. Vi hjælper gerne med at udvikle både standard- og procestilpassede løsninger støttet af vores globale netværk af anerkendte leverandører.

Diatom står for:
 • Førsteklasses produkter
 • Højt serviceniveau
 • Hurtig levering
 • Godt samarbejde
 • Professionel rådgivning
 • Globale leverandører
 • Dokumentation

Salgs- og leveringsbetingelser
Følgende salgs- og leveringsbetingelser er tryk bag på vores fakturaer og er vores generelle betingelser. I øvrigt henvises til NLS 95 og Orgalima S 2000 alt efter produkttype.

Leveringsforhold
Levering der finder sted indenfor 4 uger efter den i ordrebekræftelsen afgivne leveringstid skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering. I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner, anden force majeure eller driftshindringer hos
vores leverandører eller i anden forhold, hvorover vi ikke er herre, suspenderes vor leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring.

Reklamation
Reklamationer skal afgives skriftlig og være sælger i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse. Kvantumsreklamationer skal desuden umiddelbart efter varens modtagelse meddeles pr. telefon.

Mangler og fejl
Såfremt der måtte være mangler ved en leverance er sælger alene forpligtet til at foretage afhjælpning med omlevering med mangelfri produkter. Bortset fra retten til omlevering, kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende og
herunder navnlig ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Produktansvar
For skade på person eller ting, der er følge af fejl eller mangler ved leverede produkter og/ eller ydelse, hæfter sælger i det omfang ansvaret kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.