Sikkerhed

Vejen frem til dit sikkerhedsdatablad

Vores leverandører har en meget forskellig tilgang til sikkerhedsdatablade, nogle har det hele opdateret på alverdens sprog og andre ønsker ikke at det ligger offentlig tilgængeligt.
For at du altid får det nyeste datablad har vi valgt herunder at lave links direkte til de leverandører hvor specielt danske datablade er tilgængeligt, samt give dig retningslinjer for de øvrige.


CRC Europe:
Mange danske datablade - Kontakt os hvis du ikke kan finde dem
Link til produktfinder (vælg navn eller varenr.) 
Link til hovedsiden (Vælg land & katagori)

Dow Corning / Molykote:
Danske sikkerhedsdatablade
Link direkte til produktfinder
Link til hovedside (produktfinder til højre)
Link til RoHS_WEEE dokument fra Dow Corning

Iso-Elektra Elektrochemische Fabrik GmbH
Kun engelske datablade (både MSDS & TDS)
Kontakt os for at få dit danske MSDS på dansk
Link til hovedsiden

Permabond Engineering Adhesives:
Kontakt os for at få dit MSDS på dansk
Link til engelske tekniske datablade
Link til hovedsiden

Iso-Elektra Elektrochemische Fabrik GmbH
Kun engelske datablade (både MSDS & TDS)
Kontakt os for at få dit danske MSDS på dansk
Link til hovedsiden

Dymax Corporation
Kontakt os for datablade både på engelsk og dansk.
Link til RoHS fra Dymax

Vi tilføjer snarest de øvrige producenter!