Overvejelser til valg af specialsmøremiddel

Specialsmøremidler hjælper dig med korrekt smøring ved vedligeholdelsesarbejde og smøring af industrielle samlinger

Korrekt smøring giver dig en lang række fordele. Korrekt smøring hjælper med at kontrollere friktion og slid for at spare energi, forlænger smøringsintervaller for at reducere vedligehold og forbedrer udstyrets pålidelighed for at opretholde produktiviteten.

Diatom A/S tilbyder et bredt program af specialsmøremidler fra flere internationale leverandører, herunder Molykote (Dow Corning), CRC Industries, Krytox, Total og Zip Chem, hvilket giver os mange muligheder for at hjælpe med mange forskellige smøreopgaver.

For at opnå korrekt smøring er der en række overvejelser, du bør gennemgå, inden du vælger dit smøremiddel.

EMNE OVERVEJELSER ANBEFALING
Belastning Belastningen bør klarlægges så præcist som muligt for at sikre at smørefilmen ikke gennem-brydes. Belastningen udtrykkes typisk i Newton (N).  Hvis basisolien ikke er tilstrækkelig til at opretholde fuldfilmsmøring, kræves produkter med additiver og måske faststofsmøremidler for at sikre fladeadskillelse under drift. 
Miljø Det er vigtigt at overveje i hvilke omgivelser smøremidlet skal fungere, herunder om det udsættes for f.eks. syre, salt-holdig atmosfære, vand, kemikalier osv. Vær opmærk-som på at miljøet kan skifte eller variere. Til marine og offshore er det oplagt at tage højde for salt-holdig atmosfære eller stænk og sprøjt af saltvand. I mange virksomheder må der tages højde for f.eks. rengø-ring med såvel sure som basiske rengøringsmidler
Temperatur Hvilke temperaturer bliver smøremidlet udsat for, dvs. laveste og højeste drift-temperatur samt eventuelle svingninger og kortvarige temperaturspidser m.v. Temperaturer udtrykkes typisk i grader celcius (°C)  Omgivelsestemperaturer kan i f.eks. arktiske egne være ekstremt lave medens de i ovne og andet procesudstyr kan være endog meget høje. Varme kan endvidere udvikles i maskiner og udstyr og for-plantes via konstruktionsdele.
Hastighed Den relative hastighed mellem de to flader som skal adskilles af smøremidlet er en vigtig information. Udtrykkes typisk i meter pr. sekund (m/s), eller for lejer i lejets DN værdi (mm/min)  Med stigende hastighed er en god vedhæftning essentiel. En given viskositet må være til stede for at smørefilmen kan dannes, men den må ikke være så høj at den leder til unødig friktionstab og temperaturforøgelse.
Specielle forhold Specielle forhold er alle andre forhold som indvirker på valg af smøremiddel f.eks. geometriske forhold, ønsket levetid, materialer, maskin-elementer, påføring osv. Herunder hører også slutteligt en prioritering af ovennævnte. Skal smøremidlet påføres via et centralsmøresystem må det tages i betragtning som et særskilt kriterium. Ønsker om lange levetider eller lange intervaller mellem udskiftning af smøremiddel er også et specielt forhold. Læs mere om smørepasta, smørefedt, olie og dispersioner, anti-friktions coatingspecialsmøremidler til industrien og miljøvenlige smøremidler.

Smørepasta