Spar penge ved renovering af mekaniske akseltætninger

Når en mekanisk akseltætning er udtjent eller har været udsat for en ekstrem driftsbetingelse, så behøver akseltætningen ikke at blive kasseret.
I mange tilfælde kan en akseltætning renoveres til omkring 50% af nyprisen på akseltætningen.

I forbindelse med indleveringen af akseltætningen til renovering, kan der udarbejdes en skadesrapport som eventuelt kan klarlægge fejlårsagen, så fremtidige produktionsstop kan elimineres til et minimum.

Renoveringen består af:

  • Komplet adskillelse af akseltætningen
  • Inspektion af komponenter/tætningsdele
  • Rengøring og glasblæsning af ståldele
  • Lapning og polering af glideringe - dog vil glideringene blive udskiftet, hvis beskadigelse gør dette nødvendigt
  • Alle sekundære tætningsdele bliver udskiftet

Til slut bliver akseltætningen samlet med akkuratesse og akseltætningen er herefter så god som ny.

Det vil altid være den samme akseltætning, der returneres efter endt renovering.

Servicecentret er hos vores samarbejdspartner LATTY, hvis akseltætninger vi har i vores agentur.

Kontakt vores tætningsspecialist Bjarne Feddersen på tlf. 3091 4142 eller bf@diatom.dk, for at høre nærmere.

LATTYseal-rep-large.jpg
Repareret LATTYseal patrontætning
Repareret LATTYseal patrontætning

Billederne viser en patrontætning fra LATTY, der er blevet renoveret og hermed er lige så god som ny.

Repareret mekanisk akseltætning - LATTYseal