miljoepolitik.jpg

Miljø og bæredygtighed

I Diatom A/S arbejder vi aktivt for at minimere miljøpåvirkningen mest muligt, og det er vores mål at udvise miljømæssig ansvarlighed inden for vores forretningsområder.

Diatom A/S er en handelsvirksomhed, og vores direkte belastning af det omgivne miljø er således begrænset. Internt arbejder vi dog systematisk med at overvåge og måle egne præstationer på miljøområdet, bl.a. vores energi- og ressourceeffektivitet, udledninger, affaldshåndtering m.m. Vi er ligeledes opmærksomme på at tilbyde miljøvenlige løsninger til vores kunder. De komponenter og systemer, som vi forhandler, kræver teknisk og industriel knowhow for at være gavnlige vores kunden. Ved at have god knowhow om vores kunders processer og systemer, kombineret med et højt niveau af teknisk ekspertise, sigter vi mod at forbedre effektiviteten af vores kunders drift og tilbyde løsninger, der reducerer miljøpåvirkningen og øger effektiviteten. 

Fokusområder:

 • LEVERANDØRER

  Vi prioriterer leverandører med høj fokus på miljø og kvalitet.

 • PRODUKTSORTIMENT

  Vi er opmærksomme på at tilbyde miljøvenlige løsninger til vores kunder.

 • AFFALD

  Vi sorterer aktivt vores affald og genbruger, hvor det er muligt: Bl.a. karton, plast, elektronik, batterier og papir.

 • ENERGI

  Vi arbejder for at reducere energiforbruget i form af elektricitet og varme.

 • REJSE

  Vi opfordrer medarbejdere til at holde online møder med kunder, leverandører og forretningspartnere i stedet for at rejse, hvis det er muligt.

 • VARELEVERING

  Vi stræber efter at pakke produkterne med så lidt emballage som muligt, og vi genbruger kasser, når det er muligt.

 • DIGITALISERING

  Vi stræber efter at digitalisere arbejdsprocesserne, bl.a. ordrehåndtering, fakturering, mindre print og minimere distributionen af brochurer og kataloger på papir.

 • EVALUERERING

 • Vi evaluerer vores indsats en gang om året i forhold til opstillede målsætninger og opstille nye med henblik på at drive forbedringer igennem.

Farlige stoffer og kemikalier

Diatom A/S er som distributør af kemiske materialer ansvarlig for, at produkterne overholder gældende lovgivning og de miljøkrav, der stilles fra myndigheder og kunder. Vi sørger for, at kravene til farlige stoffer og kemikalier overholdes i henhold til RoHS og REACH.

Vi er ansvarlige for at:

 • Sikre at sikkerhedsdatabladet indeholder de rigtige oplysninger.
 • Tjekke om produkter er mærket og emballeret korrekt.
 • Videregive information fra producenter ned i distributionskæden om særligt problematiske stoffer.
 • Anmelde særligt problematiske stoffer i produkter til ECHA.
 • Levere sikkerhedsdatabladet på det officielle sprog i det land, hvor produktet sælges.

Har du spørgsmål til produktgodkendelser, kontakt os venligst pr. mail: info@diatom.dk