Bredt sortiment af filterløsninger

Amiad AMF2 Serien

Innovative selvrensende mikrofiberfiltre

Amiad AMF2 serien er et innovativt selvrensende mikrofiber filter med en finhed helt ned til 2 µm, som giver patronfiltrering uden omkostninger til udskiftning af filterpatroner. AMF2-filtrene kan håndtere flow op til 320 m3/h med filtreringsgrader mellem 20 og 2 µm.

Amiad AMF2 serien er det ultimative selvrensende filter med sine trådfilterkassetter med en finhed på ned til 2 µm absolut filtrering og som er effektivt nok til at frafiltrere giardia og cryptosporidium bakterier i drikkevand. Filterkassetterne er lavet af en plastikramme hvorpå der er viklet en fin nylon tråd, derved opnås den meget fine dybde-filtrering. På grund af sit patenterede design og et meget stort filterareal er forbruget af retyrskyllevand meget lavt, under 1% af fuldt flow.

Vandet strømmer ind i filterhuset og videre ind gennem trådfilterkassetterne som er placeret på hule aksler inde i filtret og over på den rene side af filtret. Enten ved en timerfunktion eller ved et forudindstillet differenstryk, normalt 0,3 bar, starter filtret den selvrensende proces. Den selvrensende proces starter med at isolere filtret fra forsyningsledningen, samtidig med at drænventilen i bunden af filtret åbnes. Herefter kører spulelansen ud og ind mellem rækkerne af filterkassetter og spuler dem rene med vand fra højtrykspumpen. Efter at have tilendebragt renseprocessen returnere filtret til sin normale filtrerings status, indtil det næste signal starter en ny selvrensende proces.

Amiad filtre - AMF2 Serien
Erhvervsrådgivning
Salg og teknisk vejledning til erhverv
Michael Petersen
Michael Petersen
Produktchef - Dosering & Filtrering
Teknisk Vejledning
Jim Vistisen
Jim Vistisen
Servicetekniker - Dosering & Filtrering
Ordrer & Support
Kenneth Thorn
Kenneth Thorn
Logistikkoordinator - Filtrering, Flow & Dosering