Bredt sortiment af filterløsninger

Filtomat M100 Serien

Hydraulisk drevne og elektrisk styrede selvrensende filtre

Filtomat M100 er en serie af hydraulisk drevne og elektrisk styrede selvrensende filtre, der med forskellige filterarealer kan filtrere flow op til 400 m3/h med filtreringsgrader fra 80 µm op til 500 µm. 

Det ufiltrerede vand strømmer ind gennem tilgangsrøret og grovfiltret, som beskytter finfiltret og snavssamleren mod større partikler som kan ødelægge dem, ind i finfiltret og ud gennem afgangsrøret. Herved stoppes alle partikler stører end filtreringsgraden og efterlader en filterkage på indersiden af filtersien. 

Enten ved en timerfunktion eller ved et differencetryk på 0,5 bar startes den selvrensende funktion. 

Det hydrauliske stempel bevæger sig ud af filtret, hvorved den interne skylleventil åbner og snavssamleren begynder at bevæge sig ind i filtret i en gevindbevægelse som dækker hele filtersiens areal og returskyller effektivt alle partikler ud af filtret. 

Når stemplet har bevæget sig helt ud af filtret lukker skylleventilen igen og efter en kort pause bevæger stemplet retur og andet delskyl begynder og hele ovenstående proces sker igen.

Efter at have tilendebragt den selvrensende proces returnere filtret til sin normale filtrerings status, indtil det næste signal starter en ny renseproces.

Amiad filtre - Filtomat M100 Serien
Erhvervsrådgivning
Salg og teknisk vejledning til erhverv
Michael Petersen
Michael Petersen
Produktchef - Dosering & Filtrering
Teknisk Vejledning
Jim Vistisen
Jim Vistisen
Servicetekniker - Dosering & Filtrering
Ordrer & Support
Kenneth Thorn
Kenneth Thorn
Logistikkoordinator - Filtrering, Flow & Dosering