Teknisk bibliotek

Her finder du tekniske datablade, sikkerhedsdatablade, tegninger, brochurer m.m. 

Biblioteket er opdelt efter producentnavn.

 

Sikkerhedsdatablade

Diatom A/S er som distributør af kemiske materialer ansvarlig for, at produkterne overholder gældende lovgivning og de miljøkrav, der stilles fra myndigheder og kunder. Vi sørger for, at kravene til farlige stoffer og kemikalier overholdes i henhold til RoHS og REACH.

Vi er ansvarlige for at:

  • Sikre at sikkerhedsdatabladet indeholder de rigtige oplysninger.
  • Tjekke om produkter er mærket og emballeret korrekt.
  • Videregive information fra producenter ned i distributionskæden om særligt problematiske stoffer.
  • Anmelde særligt problematiske stoffer i produkter til ECHA.
  • Levere sikkerhedsdatabladet på det officielle sprog i det land, hvor produktet sælges.

Har du spørgsmål til produktgodkendelser og sikkerhedsgodkendelser, kontakt os venligst pr. mail: info@diatom.dk