Bredt sortiment af filterløsninger

Amiad EBS Serien

Selvrensende filtre til store flow og fin filtrering

Amiad EBS er en serie af selvrensende filtre i robust og simpelt design, dog alligevel meget velegnet og driftsikre til store flow op til 7.200 m3/h og fin filtrering ned til 10 µm.

Det ufiltrerede vand strømmer op gennem tilgangsrøret og ind i finfiltret og ud gennem afgangsrøret. Herved stoppes alle partikler større end filtreringsgraden og efterlader en filterkage på indersiden af filtersien. 

Enten ved en timerfunktion eller ved et differencetryk på 0,5 bar startes den selvrensende funktion. 

Elmotoren drejer snavssamleren rundt via et trapezgevind hvorved snavssamleren bevæger sig i en gevind bevægelse op og ned i filtret og herved dækker dyserne hele filtersiens areal. Samtidig åbner drænventilen, således at der skabes et returflow baglæns gennem filtersien ind i dyserne, op gennem snavssamleren og via skyllekamret og ud af drænventilen. Herved skylles filterkagen effektivt af filtersien, samtidig med at der stadig strømmer rent vand ud af filtret. 

Efter at have tilendebragt den selvrensende proces returnere filtret til sin normale filtrerings status, indtil det næste signal starter en ny renseproces. 

Amiad EBS serien er meget fleksibel idet det fås med almindelig dyser på snavssamleren eller fjederbelastet dyser. De fjederbelastede dyser giver en forbedret returskylningseffekt og et reduceret returskylsflow. 

Amiad filtre - EBS serien
Erhvervsrådgivning
Salg og teknisk vejledning til erhverv
Michael Petersen
Michael Petersen
Produktchef - Dosering & Filtrering
Teknisk Vejledning
Jim Vistisen
Jim Vistisen
Servicetekniker - Dosering & Filtrering
Ordrer & Support
Kenneth Thorn
Kenneth Thorn
Logistikkoordinator - Filtrering, Flow & Dosering