Om Diatoms miljøpolitik

Bæredygtighed

 

Bæredygtig forretningsførelse

Indutrade, som er Diatom A/S' moderselskab, tilsluttede sig FN’s Global Compact-principper for virksomheders samfundsansvar i 2019, hvilket understreger deres forpligtelse til at fremme de 17 Verdensmål og de tilhørende ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Som følge heraf arbejder Indutrade og Diatom dedikeret på at fremme disse mål og principper i vores virksomhedspraksis.

Code of Conduct

Diatom A/S’ Code of Conduct bygger på Global Compact’s 10 principper for virksomheders bæredygtighed og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Det indeholder vejledninger til vores daglige adfærd, herunder omsorg for miljøet, sundhed og sikkerhed, forretningsmoral inklusive anti-korruption, medarbejderrelationer, menneskerettigheder og påvirkning af samfundet.

Supplier Code of Conduct

Vores Supplier Code of Conduct er et sæt omfattende retningslinjer for vores leverandører og samarbejdspartnere. Kodekset kræver, at vores leverandører opretholder en bæredygtig og etisk tilgang til deres produktion. Det betyder, at de skal overholde vores standarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption i deres drift.

Whistleblower-funktion

Vores Whistleblower-function gør det muligt for vores medarbejdere, leverandører, partnere og underleverandører at rapportere eventuelle afvigelser fra vores Code of Conduct. 

 

Sådan arbejder vi med verdensmålene

I Diatom har vi udvalgt fire verdensmål, som vi mener er afgørende for vores indsats for bæredygtighed, hvor både miljø og mennesker er i fokus. Disse verdensmål omfatter nr. 7, 12 og 13, som fokuserer på ansvarligt ressourceforbrug og forebyggelse af klimaforandringer, og nr. 3, som adresserer sociale forhold.

 

VERDENSMÅL 7:
BÆREDYGTIG ENERGI


VERDENSMÅL 13:
KLIMAINDSATS

INTERNT

Verdensmål nr. 7 og 13 handler begge om klimaet. Vi har en vision om, at vi skal være klimaneutrale ift. Scope 1 og 2 i 2030. Vi har taget en række konkrete skridt for at reducere vores klimapåvirkning:

 

2022 og 2021

 • Nye vinduer:
  I 2022 har vi udskiftet vores gamle vinduer med mere energieffektive vinduer. Dette vil reducere varmetab og hjælpe med at spare energi.

 • Nye radiatortermostater
  I 2021 har vi installeret nye radiatortermostater, der hjælper med at styre vores varmeforbrug mere effektivt og reducere vores CO2-udledning.

 • Ladestander til el-biler: 
  I 2021 har vi installeret en ladestander til opladning af elbiler til vores medarbejdere og kunder. Dette vil gøre det lettere for flere at vælge en bæredygtig transportløsning. 

2023

 • Grøn el:
  Fra april 2023 bliver vores elforbrug dækket af GoO-certifikater fra europæiske vindmøller. Dette sikrer, at vores elforbrug er 100 % dækket af vedvarende energikilder.

 • Elbiler:
  Vi planlægger at udskifte vores firmabiler med elbiler i løbet af 2023 og 2024, som vil reducere vores CO2-udledning.

 • LED-belysning:
  Vi er i gang med at udskifte vores lyskilder til LED. Dette vil reducere vores energiforbrug og CO2-udledning betydeligt.

 • Klimakompensation – Vi planter træer:
  I 2023 bidrager vi til klimaet ved at plante 250 træer i en folkeskov sammen med Growing Trees Network Foundation. Ved at plante træer er vi med til at opretholde økosystemer, som er afgørende for at mindske CO2 i atmosfæren, og samtidig er vi med til at øge biodiversiteten og beskytte vores natur.


 

 

VERDENSMÅL 13:
ANSVARLIGT FORBRUG
& PRODUKTION

Som handelsvirksomhed uden egen produktion er vores direkte CO2-udledning begrænset. Vi er dog yderst opmærksomme på vores mulighed og ansvar for at præge vores kunder og leverandører til at træffe bedre miljøvalg. Vi har implementeret en række interne og eksterne tiltag:

 

INTERNT

 • Affaldssortering og genanvendelse:
  Vi har implementeret en omfattende affaldssorteringsproces for at minimere vores affaldsproduktion og øge genanvendelsen af materialer. Vi sorterer forskellige typer affald, herunder metal, organisk affald, plast, elektronik og pap, for at sikre, at det genanvendes eller bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. Vi arbejder også aktivt på at reducere vores restaffald.

 • Digitalisering:
  Vi har digitaliseret vores arbejdsprocesser, herunder ordrehåndtering og fakturering, for at reducere vores papirforbrug.

 • Grønt kontorforbrug:
  Vi anvender Fairtrade-, økologiske og certificerede produkter, når det er muligt.

 • Ladestander til elbiler:
  Vi har installeret en ladestander på vores lokation, så medarbejdere og kunder kan oplade deres elbiler.

 

EKSTERNT

 • Leverandører:
  Vi har en Supplier Code of Conduct, som forpligter vores leverandører og samarbejdspartnere til at handle etisk
  og ansvarligt ift. miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder og virksomhedsdrift.

 • Produktsortiment:
  Som handelsvirksomhed er vi bevidste om vores indflydelse på leverandører og kunder, og vi tilbyder et bredt udvalg af ”grønnere” løsninger.

 • Pakkemateriale:
  Vi minimerer vores emballageforbrug og bruger genbrugsmaterialer, hvor det er muligt. Størstedelen af vores papemballage er fremstillet af 100 % genbrugsfibre.

 • Varetransport:
  Vi arbejder på at minimere vores CO2-udledning ved at optimere vores transport. Vi samler forsendelser, når det er muligt, og foretrækker vej- og søtransport frem for flytransport.

 

 

VERDENSMÅL 3:
SUNDHED & TRIVSEL

Sundhed og trivsel er centrale fokusområder internt i virksomheden, og vi er stærkt engagerede i at skabe en sund og sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Vi mener også, at vores engagement i at fremme sundhed og trivsel skal strække sig ud over vores virksomhed og bidrage til en sund og bæredygtig samfundsmæssig udvikling.

Vi har implementeret en række interne og eksterne tiltag:

INTERNT

I Diatom har ledelsen fokus den interne sundhed, trivsel og sammenhold blandt medarbejdere. Dette er afgørende for at skabe en sund og produktiv arbejdsplads Derfor er der en række tilbud for alle medarbejdere:

 • Kollektiv sundhedsforsikring, som giver adgang til en række sundhedsydelser og behandlinger.
  Månedligt tilskud til motion eller sportsaktivitet for at fremme en sund og aktiv livsstil.
 • Frugtordning på arbejdspladsen.
 • Tandforsikring for at sikre adgang til nødvendig tandbehandling og forebyggelse.
 • Fitnessrum, der kan benyttes i arbejdstiden, for at tilskynde til fysisk aktivitet.
 • Løbeklub to gange om ugen, som både er en social aktivitet og en måde at øge fysisk aktivitet på.
 • Sociale arrangementer, som styrker samarbejde og sammenhold mellem medarbejdere og øger trivslen på arbejdspladsen.

 

EKSTERNT

Som en virksomhed er vi bevidste om vores ansvar for at bidrage til et sundere og mere bæredygtigt samfund. I forlængelse af vores fokus på SDG 3 om sundhed og trivsel på arbejdspladsen, har vi valgt at støtte to
organisationer, der gør en betydelig forskel i samfundet – Kræftens Bekæmpelse og Julemærkehjemmene.

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse gennem en årlig donation, der bidrager til finansiering af forskning og udvikling af behandlinger og medicin til kræftpatienter.

Vi støtter også Julemærkehjemmene, som giver udsatte børn en chance for at få et bedre liv gennem ophold på deres julemærkehjem. Julemærkehjemmene arbejder på at fremme børns trivsel og sundhed ved at tilbyde dem et trygt og støttende miljø, hvor de kan lære om sund livsstil, fysisk aktivitet og sociale færdigheder. Vi støtter Julemærkehjemmene gennem en årlig donation.

 

Klimaregnskab

Diatoms klimaregnskab udarbejdes med afsæt i GHG-protokollen, og vi anvender bæredygtighedssoftware fra Worldfavor til at indsamle data og måle vores CO2-udledninger.

Vi har været engageret i klimaregnskab siden 2019 og har siden da registreret Scope 1 og 2 emissioner. I 2022 har vi udvidet vores klimaregnskab til at omfatte dele af Scope 3.

I takt med, at vi får bedre indsigt i klimaaftrykket fra forskellige kilder i Scope 3, kan der være behov for også at definere mål og indsatser for øvrige områder i Scope 3.

Vi måler i dag følgende:

 • Scope 1: 
  Scope 1-emissioner stammer fra virksomhedens egen forbrænding af brændsler, processer, produktion og transport.
  I Diatoms tilfælde omfatter Scope 1 kørsel i tjenestekøretøjer og ansattes kørsel i egne biler i arbejdstiden.
 • Scope 2: 
  Vores Scope 2-emissioner stammer fra elektricitet og varme indkøbt og forbrugt på vores adresser.
 • Scope 3
  • Upstream: Transport og distribution
  • Upstream: Forretningsrejser med fly

 

Download Diatom A/S' Bæredygtighedsrapport og Klimaregnskab for 2022

Download Diatom A/S' Sustainability Report and Carbon Footprint Report for 2022