Code of Conduct

Indutrade, som ejer Diatom A/S, er en decentral industrikoncern, der består af otte forretningsområder og mere end 200 datterselskaber i mere end 30 lande. Derfor er det vigtigt med et fælles sæt værdier og principper, der skal sikre, at alle datterselskaber driver forretning på en etisk og ansvarlig måde.

Adfærdskodeksen har sit udgangspunkt i værdigrundlaget, der er formuleret i FN's Global Compacts 10 principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder og andre internationalt almindeligt anerkendte normer.

Adfærdskodeksen skal overholdes af alle Indutrades datterselskaber samt disses leverandører og samarbejdspartnere.

 

Indutrade is a decentralized industrial group that today consists of eight business areas and more than 200 subsidiaries in more than 30 countries. With more companies and more employees in more countries, it is important to have a common set of values and principles to ensure that all subsidiaries conduct business in an ethical and responsible manner.

The Code of Conduct has its starting point in the fundamental values expressed in the UN Global Compact’s corporate sustainability principles, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, and other international generally accepted norms.

The Code of Conduct must be complied with by all Indutrade's subsidiaries as well as their suppliers and business partners.

 

Code of Conduct - Diatom A/S og Indutrade