Bredt sortiment af filterløsninger

Amiad SAF Serien

Sofistikerede automatiske selvrensende filtre

Amiad SAF-serien er en serie af sofistikerede, men alligevel nemme at betjene, automatiske filtre, med en selvrensende funktion drevet af en elmotor.

Amiad SAF serien kan fås til flowhastigheder på op til 400 m³/h og med forskellige filtersier fra 800 til 10 µm og med tilgang- og afgangsflanger på 2” - 10". 

Det ufiltrerede vand strømmer ind i gennem tilgangsrøret og gennem grovfilteret, som beskytter finfiltret og snavssamleren mod større partikler som kan ødelægge dem, ind i finfilteret og ud gennem afgangsrøret. Herved stoppes alle partikler større end filtreringsgraden og efterlader en filterkage på indersiden af filtersien. 

Enten ved en timerfunktion eller ved et differencetryk på 0,5 bar startes den selvrensende funktion. 

Elmotoren drejer snavssamleren rundt via et trapezgevind hvorved dyserne på snavssamleren dækker hele filtersi arealet. Samtidig åbner drænventilen således, at der skabes et returflow baglæns gennem filtersien ind i dyserne, ned gennem snavssamleren via skyllekamret og ud af drænventilen. Herved skylles filterkagen effektivt af filtersien, samtidig med at der stadig strømmer rent vand ud af filtret. 

Efter at have tilendebragt den selvrensende proces returnerer filteret til sin normale filtrerings status, indtil det næste signal starter en ny renseproces. 

Amiad SAF serien er meget fleksibel, idet det fås med flere typer af filtersier og med almindelig dyser på snavssamleren eller de fjederbelastede dyser. De fjederbelastede dyser giver en forbedret returskylning og et mindre returskyls flow. 

Amiad filtre - SAF Serien
Erhvervsrådgivning
Salg og teknisk vejledning til erhverv
Michael Petersen
Michael Petersen
Produktchef - Dosering & Filtrering
Teknisk Vejledning
Jim Vistisen
Jim Vistisen
Servicetekniker - Dosering & Filtrering
Ordrer & Support
Kenneth Thorn
Kenneth Thorn
Logistikkoordinator - Filtrering, Flow & Dosering