Spildevandsfiltrering i et ATES-anlæg


CASEBESKRIVELSE

Diatom A/S blev kontaktet af miljøingeniørvirksomheden Suez Water A/S, der, i samarbejde med en række andre aktører, arbejdede på et projekt hos Gudenådalens Forsyningsselskab. Projektets formål var at producere fjernvarme vha. overskudsvarme fra udledt spildevand.

Projektet, der er det første af sin slags i Danmark, kombinerer varmepumper, spildevand og ATES-teknologi. ATES, der står for Aquifer Thermal Energy Storage, er et køle- og varmeanlæg, der bruger grundvand til køling om sommeren, og den akkumulerede varmeenergi fra sommerkølingen anvendes til opvarmning om vinteren.

I projektet hos Gudenådalens Energiselskab giver ATES-teknologien mulighed for at anvende spildevandets overskudsvarme til produktion af fjernvarme. Energien fra spildevandet overføres via fem ton varmevekslere til det underjordiske ATES-lager, og det var nødvendigt med pålidelig filtrering af urenheder i spildevandet, før vandet kunne ledes til varmevekslerne.

UDFORDRINGEN

Den største udfordring var, at filtreringssystemet skulle køre på et meget lavt tryk og samtidig bruge mindst mulig energi. Det maksimale driftstryk måtte ikke overstige 2 bar, og da filtreringssystemet krævede højere tryk for returskylning (backwash), blev der installeret en ekstern rensepumpe.

FILTERLØSNINGEN

Til at renholde spildevandsvekslerne anbefalede Diatom A/S et solidt og selvrensende filtersystem med skivefiltre, da denne teknologi er velegnet til håndtering af organisk forurening, og en ekstern rensepumpe til drift ved lavt tryk.

Arkal Spin Klin 4” Galaxy-skivefiltre (200 mikron) fra Amiad kunne levere den krævede filtrering samt et lavt energi- og vandforbrug. Den leverede løsning var et nøglefærdigt system inklusive filter, pumpe, instrumentering og kontrol.

RESULTATET

Suez Water A/S var yderst tilfreds med løsningen fra Amiad og med Diatoms kyndige support før, under og efter installationen samt den efterfølgende udførte service.

Systemet leverer fremragende resultater:

  • Hurtig ROI
  • Reduceret energiforbrug
  • Mindre ressourcespild

YDERLIGERE INFORMATION

Læs den inspirerende artikel om projektet i Maskinmesteren.

Læs mere om spildevandsfiltrering i ATES-anlæg.

Læs mere om Arkal Spin Klin-serien fra Amiad.

Har du spørgsmål til spildevandsfiltrering, kontakt produktchef Michael Petersen på tlf. 3679 0003 eller e-mail mp@diatom.dk

amiad-case-ates.jpg
arkal-amiad2.jpg
gues-2 kopier.jpg
amiad-case-ates.jpg