Bobler i limen?

6 tips til hvordan det kan undgås eller minimeres!

Oplever du luftbobler i limen? Bliv klogere på, hvordan det kan minimeres eller helt undgås.
 

1. Opbevaring i lodret position

Hvis du bruger lim i sprøjte eller patron, kan du prøve at opbevare dem i lodret position – Spidshætten skal pege nedad. Når de opbevares i lodret position, vil luftlommer stige til toppen.

   

2. Klargøring

Når du er klar til at dispensere limen, skal du sørge for, at sprøjten forbliver i lodret position, mens du fjerner sprøjtehætten og fastgør den til ventilen eller nålen. Luftbobler kan forekomme, når du strammer eller skruer på hætten eller ventilen. Skyl systemet for alle luftbobler (mens sprøjten står lodret position).

Et system med gevind har en tendens til at udløse små luftbobler. Skyl systemet ved højt tryk for at sikre, at alle luftbobler tvinges ud af sprøjten eller ventilen. Hvis du bruger lavt tryk, kan boblerne blive fanget i systemet, og vil således forekomme senere i produktionsprocessen.

Hvis du bruger en lang slange mellem sprøjten og nålen/ventilen, skal du muligvis skylle i flere minutter for at få luftboblerne ud af slangen. Den bedste metode til at reducere risikoen for luftbobler er at forkorte afstanden mellem sprøjte og ventil (det optimale system er uden slange). Når du har skyllet systemet, kan du reducere trykket til normalt niveau.


3. Når du fylder beholderen

Afhængigt af produktets viskositet, hældes limen langsomt i beholderen, eller brug en trykbeholder, der er dimensioneret til limbeholderen.


4. Udskiftning af sprøjte eller patron

Luftbobler kan blive fanget i væskelinjen, når en tom beholder fjernes og udskiftes med en ny. For at undgå dette skal du skylle væskelinjen efter udskiftning af den tomme beholder. Jo kortere afstand, der er mellem reservoir og dispenseringspunkt, jo nemmere bliver renseprocessen.


5. For højt lufttryk

Applikationer, der kræver et lufttryk over 0,2 MPa (30 psi) i trykbeholderen, kan medføre, at luften opløses i limen. Når trykket lettes (enten når trykbeholderen åbnes eller væsken dispenseres), kan den opløste luft blive fanget i limen som luftbobler.

For at opretholde et passende tryk og forhindre dannelse af luftbobler i limen, kan du prøve følgende:

  • Brug større ID-fittings og slanger
  • Minimér slangelængden
  • Åbn dispenseringsventilen helt
  • Brug en kortere og større ID-dispenseringsnål.


6. For højt tilbagesug og vakuumtryk

Det er vigtigt kun at anvende mængden af tilbagesug eller vakuumtryk, der er nødvendig for at forhindre dryp ved dispensering. Et for stort vakuumtryk kan trække stemplet ud af sprøjten eller suge luft ind i sprøjten og skabe bobler.


Yderligere information

Har du spørgsmål, kontakt venligst produktchef Susanne Jensen på tlf. 3634 2715 eller e-mail sj@diatom.dk


Sortiment af lim

Du kan finde en lim til ethvert formål i vores sortiment.

Kilder: 
Dymax: How Can I Eliminate Air Bubbles in my Adhesive?
Dymax: Common Dispensing Mistakes Made When Using Light-Curable Adhesives
Permabond: Help! I’ve got air in the bond line!
Dymax: Are micro air bubbles causing macro headaches!

 

Læs tips til, hvordan du undgår du bobler i limen!