Guide: Sådan anvender du silikonelim og -tætningsmasse som flydende pakning

DOW silikonelim og -tætning er udviklet til at klare industriens krav og kan fungere som flydende pakning, hvor andre organiske tætningsmasser må give op.

Silikonematerialerne limer, tætner, sikrer, isolerer, beskytter og reparerer en lang række materialer og påvirkes ikke af vejr, ekstreme temperaturer, kemikalier eller ældning, og de udviser gode tekniske egenskaber selv under de hårdeste betingelser.

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at du klargør overfladerne inden brug.

Sådan gør du:

1. Rengøring

Selvom DOWs silikonelim og -tætning udviser god vedhæftningsevne, opnås kun en optimal binding på overflader, der er rene og tørre.

Støv, olie, fedt, vand og rust virker som slipmiddel og kan forhindre en sikker og pålidelig vedhæftning. Det anbefales derfor at rengøre våde eller snavsede overflader før silikonen påføres.

  1. Aftør forurenede overflader med en ren, tør klud.
  2. Afrens overfladerne med et egnet rensemiddel eller organisk opløsningsmiddel, f.eks. terpentin, naphta eller ketoner.
    Bemærk: Brug ikke et vaskemiddel eller sæbevand til afrensningen, da sæberester kan virke som slipmiddel.
  3. Gør gummioverflader ru med sandpapir eller smergellærred.

Det anbefales at foretage en limprøve for at sikre den bedst mulige vedhæftning. Vedhæftningsevnen stiger, efterhånden som silikonen hærder.

2. Påføring

Påfør DOW silikonelim og -tætning på en af de rengjorte dele og sæt herefter hurtigt de to dele, der skal limes/tætnes, sammen.

Ved kontakt med luftens fugtighed vil silikonen danne skind i løbet af 5-10 minutter (afhængigt af de anvendte produkt). Overfladen kan nemt bearbejdes med en spartel. En eventuel bearbejdning og samling af emnerne skal ske inden skinddannelsen.

3. Brug af primer

For at opnå maksimal vedhæftning anbefales det at anvende DOWSIL 1200 OS Primer. Primeren påføres de rengjorte overflader ved dypning, pensling eller sprøjtning. Ved stuetemperatur og 50 % relativ luftfugtighed skal primeren tørre i 15 - 90 minutter. Primeren hærder ved kontakt med luftens fugtighed, hvorfor lav relativ luftfugtighed medfører længere tørretid. Den nødvendige tørretid for en given overflade bør bestemmes ved forsøg. Primeren bør ikke sidde for længe inden silikonelimen/tætningsmassen påføres.
Som tommelfingerregel bør primeren ved stuetemperatur og normal luftfugtighed ikke påføres mere end 6 timer før limen/tætningsmassen skal påføres.

4. Hærdetid

Efter skinddannelsen fortsætter hærdningen indad fra overfladen gennem silikone. I løbet af 24 timer (ved 25 °C og 50 % relativ luftfugtighed) vil limen/tætningsmassen hærde til en dybde af 2 - 4 mm. Dybere sektioner kræver længere hærdetid, og hærdning ved lav luftfugtighed foregår langsommere. Da silikonerne hærder ved kontakt med luftens fugtighed, bør emballagen holdes tæt lukket, når den ikke er i brug. Ved opbevaring af åbnede tuber eller patroner dannes en prop af hærdet materiale i spidsen. Denne prop fjernes før brug og påvirker ikke det resterende indhold. 

Kompatibilitet

Nogle af DOWs silikonelime og -tætning afgiver små mængder eddikesyre under hærdningen. Dette kan medføre korrosion på visse overflader som f.eks. kobber, specielt ved direkte kontakt eller hvis hærdningen foregår i fuldstændigt lukkede applikationer, hvor eddikesyren ikke kan fordampe bort.

Sortiment af flydende pakninger

Se sortimentet af flydende pakninger fra DOW, produkter til afrensning af overflader og primer.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kontakt venligst produktchef Susanne Jensen på tlf. 3634 2715 eller e-mail sj@diatom.dk

Læs white paper om flydende pakning med silikone fra DOW.

Bredt sortiment af  MS polymer lim til mange formål