TOP-PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLD, REPARATION OG EFTERSYN AF VINDMØLLER

 

En vindmølles gennemsnitlige levetid er 20-25 år. Det skyldes de ekstreme vind- og vejrpåvirkninger, som de udsættes for gennem hele deres livscyklus. For at optimere vindmøllernes drift gennem deres relativt korte levetid er det vigtigt at investere i effektive vedligeholdelsesteknikker. 

I denne artikel gennemgår vi de almindelige problemer og de mest pålidelige løsninger til vedligehold og reparation af vindmøller. 

 1. Vedligeholdelse af vindmøller

 2. Reparation af vindmøller

 3. Hvordan bliver vindmøller beskadiget?
  • Gearkassefejl
  • Vingefejl
  • Generatorfejl

 4. Hvad er de bedste produkter til vedligehold af vindmøller?
  • Vinger
  • Nacelle
  • Tårn

 

1. Vedligeholdelse af vindmøller 

Undersøgelser fastslår, at en vindmølles gennemsnitlige levetid er 20-25 år. Det skyldes de ekstreme vind- og vejrpåvirkninger, som de udsættes for gennem hele deres livscyklus. For at optimere vindmøllernes drift gennem deres relativt korte levetid skal producenter og operatører investere i effektive vedligeholdelsesteknikker.

Derudover anslås det globale marked for vedligehold af vindmøller at nå en værdi på 27 milliarder USD i 2025, hvilket repræsenterer en sammensat årlig vækstrate på 8,0 %. Denne vækst skyldes stadig mere innovative produkter, der sigter mod at gøre vedligehold af vindmøller nemmere, billigere, sikrere og mere bæredygtigt.

 

2. Reparation af vindmøller

Reparation af vindmøller kan medføre stort besvær, uventet nedetid og uplanlagte omkostninger. Alene i 2019 kostede reparationer af vindmøller i vindindustrien op mod 8,5 milliarder USD. Vindmøllefejl kan bl.a. medføre forebyggende nedlukninger og forsinket levering af energi.

Sandsynligheden for fejl kan reduceres ved at udføre regelmæssigt planlagt vedligehold og investere i smarte planlægningssystemer. Men selv med vedligeholdelsesprogrammer på plads, kan vindmøller stadig blive beskadiget, som kun kan løses ved reparation. 

 

3. Hvordan bliver vindmøller beskadiget? 

Vindmøller kan blive beskadiget og svigte på flere måder. Her gennemgår vi nogle af de almindelige problemer, der kræver vedligehold. 


Gearkassefejl 

Vedligehold er vigtigt for at undgå gearkassefejl. Gearkassen står for omkring 13 % af de samlede omkostninger i turbinen, hvilket gør den til en dyr komponent at udskifte. Vindmøllegearkasser svigter typisk som følge af de ikke-torsionelle belastninger (non-torsional loads), der passerer gennem gearkassen, og de høje hastigheder, som gearkassens lejer skal tåle. Gearkassefejl opstår oftest pga.: 

 • Kontamineret smøring
 • Forkert lejesmøring (lejer og gear udgør 96 % af de defekte komponenter i gearkassen)
 • Ujævn belastningsfordeling pga. ineffektiv indstilling af lejer
 • For lidt service
 • Ekstreme vindniveauer 


Vingesvigt 

Vingesvigt er den mest almindelige årsag til vedligeholdelse i vindmøller. Mange vindmølleproducenter fremstiller større og større vindmøllevinger i et forsøg på at producere mere strøm. Som et resultat bliver vingerne mere tilbøjelige til at fejle pga. det enorme pres, de udsættes for. Denne risiko for fejl forstærkes af skader forårsaget af f.eks. fugleangreb, lynnedslag og forkert design. Vingesvigt er den mest almindelige type svigt i vindmøller, med anslået 3.800 tilfælde af vingesvigt hvert år. Vingesvigt sker specifikt pga.: 

 • Svigt i samlinger (joint failure)
 • Erosion/erodering
 • Revner langs vingens længde
 • Spaltede fibre


Generatorfejl

Vindmøllegeneratorer, som er ansvarlige for at omdanne vingernes kinetiske energi til elektrisk energi, kan ofte fejle pga. elektriske problemer. Da vindmøllernes funktion afhænger af generatorerne, er denne type fejl yderst frustrerende. Derudover kan generatorfejl føre til overophedning og brand, som potentielt kan føre til farlige og omkostningsfulde situationer. Generatorfejl opstår typisk pga.:

 • Kontamineret smøring
 • Ekstreme temperaturer, der påvirker det elektriske udstyr (utilstrækkelig isolering)
 • Overdreven vibrationsbelastning
 • Uregelmæssig spændingsstyring

 

4. Hvad er de bedste produkter til vedligeholdelse af vindmøller?

 

Dyre, tidskrævende vedligeholdelses- og reparationsopgaver kan stort set undgås ved at bruge højkvalitets klæbemidler, tætningsmidler og smøremidler i fremstillingsprocessen af vindmøller. Det er vigtigt, at operatører og -reparatører har adgang til reparationsløsninger, der er nemme og hurtige at anvende for at få effektiv og problemfri vedligeholdelse og reparation.

Klæbemidler giver mange fordele sammenlignet med mekaniske sammenføjningsteknikker pga. deres alsidighed og effektivitet i ekstremt krævende miljøer. Kvalitetsprodukter giver fordele såsom:

 • Længere komponentholdbarhed og -levetid
 • Forbedret komponenteffektivitet
 • Lav vægt
 • God modstand over for ekstreme temperaturer
 • Exceptionel ydeevne over et bredt belastningsområde
 • Beskytter komplicerede komponenter mod vibrationsskader
 • Styrker vindmøllens struktur
 • Præcis blanding og dispensering og derfor tidsbesparende
 • Nem repeterbarhed 

 

VINGER

Der er en række topprodukter fra MOLYKOTE® og DOWSIL™ til reparation og vedligeholdelse af forskellige dele af vindmøllevinger.

Limning af tilføjede vingeelementer
(bonding added blade elements)

Smøring af vingens retning
(lubrication of blade orientation)

Gevindsamlinger
(threaded connections):

Samling af generatorer
(generator assembly)

Bremsesystem
(breaking system)

 

NACELLE

Topprodukter fra MOLYKOTE® og DOWSIL™ til reparation og vedligehold af nacelle.

Gevindsamlinger
(threaded connections)

Forsegling af samlede dele
(joint sealing of assembled parts)

Lejer
(Bearings - Yaw, Pitch & Main Shaft)

 

TÅRN

 Topprodukter fra MOLYKOTE® og DOWSIL™ til reparation og vedligehold af tårn. 

Forsegling af samlinger
(joint sealing) 

Samling af mast
(mast assembly) 

 

Yderligere information 

Har du spørgsmål til silikonelim, kontakt venligst produktchef Andreas Gerbaulet på tlf. 3634 2708 eller e-mail ag@diatom.dk

Har du spørgsmål til smøremidler, kontakt venligst produktchef Erti Tecer på tlf. 3634 2712 eller pr. e-mail: et@diatom.dk. 

 

Andre tekniske tips

Læs flere tekniske tips om smøremidler.
Læs flere tekniske tips om silikone.

 

Kilde: https://dge-europe.com/top-wind-turbine-mro-processes/

De bedste smøremidler, tætningsmidler og lim til vedligeholdelse og reparation af vindmøller