Kan overeksponering af UV-lys under hærdning skade UV-limen?

Effekten af undereksponering er indlysende… man opnår en ufuldstændig hærdning. Men hvad sker der, hvis en UV-lim udsættes for overeksponering?

Konsekvenserne af overeksponering er mere komplekse. Dobbelt- og tredobbelteksponering (to til tre gange den dosis, der kræves for at hærde) vil typisk ikke gøre stor skade på UV-hærdende materialer. Imidlertid kan en væsentlig overeksponering af UV-lys ælde både UV-materialet og emnet – især når det drejer sig om plast. Det kan f.eks. resultere i revner, forvrængning, farveændring, kridtning eller øget hårdhed. Graden af ældning afhænger af flere faktorer, herunder UV-lampens intensitet, bølgelængderne, der transmitteres ind i UV-materialet, temperatur, eksponeringstid og emnets overflade.

UV-ældning er dog ikke den eneste bekymring forbundet med overeksponering. F.eks. kan emnet blive varmt, og termisk ældning kan have de samme negative indvirkninger som UV-ældning. Nogle plasttyper kan deformeres, svides eller nedbrydes pga. overdreven varmeabsorption. En ventilator i hærdeområdet kan dog hjælpe med at holde emnet køligt.

En væsentlig overeksponering forekommer næppe i en korrekt kontrolleret hærdeproces, og slutbrugere bør altid teste og validere applikationens øvre og nedre grænser.

YDERLIGERE INFORMATION

Har du spørgsmål, kontakt produktchef Andreas Gerbaulet på tlf. 3634 2708 eller e-mail ag@diatom.dk.

UV-SORTIMENT

Læs flere tekniske tips om UV-teknologi.

Kilde: https://de.dymax.com/resources/news-and-media/blog/the-effects-of-overexposure-during-the-curing-process 

Bredt sortiment af UV-udstyr og UV-lim til industrien