Typiske fejl ved dosering af lyshærdende materialer

Når du arbejder med UV- og lyshærdende materialer, er det vigtigt at undgå nogle typiske fejl. Ved at være opmærksom på disse fejl og træffe de rette forholdsregler kan du minimere eventuelle problemer med doseringen.

Nedenfor kan du læse om de 10 mest almindelige fejl!

1. Inkompatible materialer

Sørg for, at de materialer, du bruger i doseringssystemet, er kompatible med det lyshærdende klæbemiddel. Metaldele bør være lavet af rustfrit stål type 300, da andre metaller kan forårsage, at limen hærder. Nogle plastmaterialer som polyethylen, polypropylen, Teflon, nylon og acetaler er kompatible med Dymax lyshærdende klæbemidler, mens nogle resiner kan forårsage skade på visse typer plast.
 

2. Transparente doseringsslanger

Brug sorte eller uigennemsigtige plastslanger til doseringen for at sikre, at UV-limen ikke udsættes for omgivende lys, hvilket kan forårsage polymerisering/hærdning af klæbemidlet.

Brug sorte eller uigennemsigtige plastslanger til dosering af UV-materiale

 

3. Luftbobler

Luftbobler kan blive fanget i doseringsslangerne, når en tom limbeholder udskiftes i doseringssystemet. For at undgå dette er det vigtigt at skylle slangen efter påfyldning eller udskiftning af den tomme beholder, og kun bruge den slangelængde, der er nødvendig for at transportere væsken fra reservoiret til doseringspunktet. Læs mere om hvordan du kan undgå lufbobler i limen.

Luftbobler kan blive fanget i doseringsslangerne, når en tom limbeholder udskiftes i doseringssystemet


4. Valg af tryktank

Afhængigt af UV-materialets viskositet, anbefales forskellige typer tryktanke.

Hvilken tryktank skal du vælge?

  • Til væsker med lav viskositet (<500 cP), der naturligt frigiver luftbobler, kan enten en Pour-In eller Drop-in trykketank anvendes.
  • Til væsker, der ikke naturligt frigiver luftbobler, anbefales en Drop-in trykketank.
  • Til væsker med viskositeter op til 25.000 cP anbefales en Drop-in tryktank.
  • Til resiner med en viskositet >25.000, eller hvor trykket skal overstige 30 psi (0,2 MPa) for at dosere, anbefales et stempelpumpesystem.

Valg af tryktank til dosering af UV-materiale


5. For højt lufttryk

Pas på med for højt lufttryk, da det kan føre til dannelse af luftbobler i limen!

Når applikationer kræver et lufttryk over 0,2 MPa (30 psi) i trykbeholderen, kan det føre til, at luften opløses i limen. Når trykket aftager (enten ved åbning af trykbeholderen eller ved dispensering af væsken), kan den opløste luft blive fanget i limen og danne luftbobler. 

For at opretholde et passende tryk og forhindre dannelse af luftbobler i limen, kan du prøve følgende: 

  • Brug større ID-fittings og slanger.
  • Minimer længden af slangen.
  • Åbn dispenseringsventilen helt.
  • Brug en kortere og større ID-dispenseringsnål.

 Hvis ingen af disse løsninger virker, og der stadig er behov for et tryk på 30 psi (0,2 MPa) eller mere, anbefales en stempelpumpe. Denne type pumpe påfører direkte kraft på limen i spanden vha. en følgeplade, hvilket tillader anvendelse af meget højt tryk uden at indføre luft. Stempelpumper anbefales til resiner med en viskositet på 25.000 cP eller højere.
 

6. Smalle og lange slanger

Korte og brede slanger er bedre end lange og smalle slanger, da de kræver mindre lufttryk og resulterer i en mere stabil dosering uden dannelse af luftbobler.

Korte og brede slanger er bedre end lange og smalle slanger, da de kræver mindre lufttryk

 

7. Fortrængningspumper

Det frarådes at anvende pumper, der skaber skær, såsom gearpumper, til lyshærdende materialer. Skær opstår, når limen bliver fanget mellem to tætsluttende, bevægelige metaldele. Dette kan føre til polymerisering af klæbemidlet og tilstopning af systemet. Brug i stedet enkle trykbeholdere med pneumatisk og rammepumpesystem.
 

8. Positive forskydningsventiler

Test altid positive forskydningsventiler for kompatibilitet med lyshærdende materialer, før de integreres i et doseringssystem.
 

9. Brug af vakuum til at fjerne luftbobler

Undgå at bruge vakuum til at fjerne luftbobler fra et lyshærdende materiale, da det kan påvirke klæbemidlets ydeevne og holdbarhed.
 

10. For højt vakuum tilbagesug på sprøjtedispensere

Det er vigtigt at være forsigtig med vakuumtilbagesug på sprøjtedispensere. Brug kun den mængde tilbagesug eller vakuumtryk, der er nødvendig for at forhindre klæbemiddeldryp efter dosering. Hvis vakuumtrykket bliver for højt, kan det resultere i, at stemplet trækkes ud af sprøjtebeholderen eller sugning af luft ind i sprøjten, hvilket kan skabe bobler. 

Yderligere information

Har du spørgsmål til UV-materialer, kontakt venligst produktchef Susanne Jensen på tlf. 3634 2715 eller e-mail sj@diatom.dk

Har du spørgsmål til UV-udstyr, kontakt venligst produktchef Michael Petersen på tlf. 3679 0003 eller e-mail mp@diatom.dk.

UV-SORTIMENT

Læs flere tekniske tips om UV-teknologi.

Kilde: Dymax: Common Dispensing Mistakes Made When Using Light-Curable Adhesives

 

Bredt sortiment af optisk UV-lim / UV-hærdende lim fra Dymax til kateterlimning